2323123
Tin Tức

Ống dẫn mềm cho súng bơm mở bò C-Mart L0030 300mm

Nhà sản xuất: C-MART
Giá bán
23,000₫

Ống dẫn mềm cho súng bơm mở bò C-Mart L0030 300mm

Hãng sản xuất : C-Mart

Chiều dài : 300mm

Ống dẫn mềm cho súng bơm mở bò C-Mart L0030 300mm

Ống mềm gắn vào các đầu bơm mở bò 

Ống dẫn mềm cho súng bơm mở bò C-Mart L0030 300mm 1

Ống dẫn mềm cho súng bơm mở bò C-Mart L0030 300mm 2

Ống dẫn mềm cho súng bơm mở bò C-Mart L0030 300mm 3

Ống dẫn mềm cho súng bơm mở bò C-Mart L0030 300mm 4

Ống dẫn mềm cho súng bơm mở bò C-Mart L0030 300mm 5

SẢN PHẨM MỚI