2323123
Tin Tức

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502

Nhà sản xuất: TTPusa
Giá bán
88,000₫

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502

Chiều dài vít: 250mm

Thương hiệu : TTPusa

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502

Đầu vít PH2

Đầu lục giác 6.3mm

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502 1

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502 2
Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502 3

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502 4

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502 5

SẢN PHẨM MỚI