2323123
Tin Tức

Mũi vít bake PH2 6.35 X 200mm TTP usa 962-22-2002

Nhà sản xuất: TTPusa
Giá bán
70,000₫

Mũi vít bake PH2 6.35 X 200mm TTP usa 962-22-2002

Chiều dài vít: 200mm

Thương hiệu : TTPusa

Mũi vít bake PH2 6.35 X 200mm TTP usa 962-22-2002

Đầu vít PH2

Đầu lục giác 6.3mm

Mũi vít bake PH2 6.35 X 200mm TTP usa 962-22-2002

k0EeaH_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

UmiUFE_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

qNyyK4_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

es3rZg_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

bEAKyJ_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

SẢN PHẨM MỚI