2323123
Tin Tức

Mũi vít bake PH2 6.35 X 150mm TTP usa 962-22-1502

Nhà sản xuất: TTPusa
Giá bán
30,000₫

CÓ CÁC QUY CÁCH KHÁCH HÀNG CHỌN LỰA

Mũi vít bake PH2 6.35 X 50mm TTP usa 962-22-0502 Không có bọc nhựa xanh

Mũi vít bake PH2 6.35 X 110mm TTP usa 962-22-1102 Không có bọc nhựa xanh

Mũi vít bake PH2 6.35 X 150mm TTP usa 962-22-1502

Mũi vít bake PH2 6.35 X 200mm TTP usa 962-22-2002

Mũi vít bake PH2 6.35 X 250mm TTP usa 962-22-2502


Đầu vít PH2

Đầu lục giác 6.3mm

DHIzYYMBYZXYwz4Kypm7_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

ie1FZMbVNyJ2eQoKCF15_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

chyteJvLkh6crjm4S2eY_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

ZDG5uUfbVmkCTbYHtE3B_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

zy0EVWOKHRRsVqnNubLd_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

SẢN PHẨM MỚI