2323123
Tin Tức

Mũi vít bake PH2 6.35 X 110mm TTP usa 962-22-1102

Nhà sản xuất: TTPusa
Giá bán
27,000₫

Mũi vít bake PH2 6.35 X 110mm TTP usa 962-22-1102

Mã hàng : TTPusa

Mũi vít bake dài 110MM

Có nam châm hít phần đầu 

Từ tính mạnh

Mũi vít bake PH2 6.35 X 110mm TTP usa 962-22-1102

Phù hợp với máy vặn vít 6.35mm

Mũi vít bake PH2 6.35 X 110mm TTP usa 962-22-1102

HKSHifHyCJj3y8vMTjRG_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

wRvYSXtP8gzq5FLuFN0j_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Ur8Wrf724FlQ5no8f3hZ_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

zcE92HWOK9qSMzdLuqZ6_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

q0dxiTnReH99MlmeUf8p_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

SẢN PHẨM MỚI