2323123
Tin Tức

Kềm cắt bấm cos Buddy A0077 225mm 9 inch

Nhà sản xuất: BUDDY
Giá bán
279,000₫

Kềm cắt bấm cos Buddy A0077 225mm 9 inch

Kềm cắt buddy

Mã sản phẩm : A0077

Chiều dài : 225mm

Kềm cắt bấm cos Buddy A0077 225mm 9 inch

- Cắt thép 

  • Cắt dây
  • Se dây
  • Bấm cos

Kềm cắt bấm cos Buddy A0077 225mm 9 inch

pv7hfM_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

FedxUu_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

W7kfWA_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

D8U4UL_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

cw66Kg_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

SẢN PHẨM MỚI