2323123
Tin Tức

Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm

Nhà sản xuất: BUDDY
Giá bán
668,000₫

Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm

Đầu tiên bạn chọn đầu cos phù hợp với dây dẫn 

Sau đó chèn đầu cos muốn bấm vào đầu ép ở vị trí đầu ép phù hợp với Cos

Chèn dây trần vào đầu Cos : Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm

Tiếp đó, bạn bóp tay cầm đến cực hạn, các crimper lúc này sẽ tự động mở ra

Lúc này đầu cos và dây dẫn đã bám chặt vào nhau

Mã hàng : Buddy A0022

Khả năng bấm cos : 1.25 ; 2 ; 5.5 ; 8  ; 14mm

Kềm bấm nhẹ nhàng và êm tay

Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm

Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm 1

Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm 2

Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm 3

Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm 4

Kềm bấm cos BUDDY A0022 1.25mm-14mm 5

SẢN PHẨM MỚI