2323123
Tin Tức

Cần siết tự động 3/8 Kingtony 3725-08F cán trắng đầu tròn

Nhà sản xuất: Kingtony
Giá bán
105,000₫

Cần siết tự động 3/8 Kingtony 3725-08F cán trắng đầu tròn

Hãng sản xuất : Kingtony

Mã hàng : 3725-08F

Cán trắng đầu tròn

Cần siết tự động 3/8 Kingtony 3725-08F cán trắng đầu tròn

Chiều dài 200mm

Sử dụng đầu vuông 3/8 = 9.5mm

Cần siết tự động 3/8 Kingtony 3725-08F cán trắng đầu tròn

WlZnxhqPYZTFddODMxP1_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

DXtERXhv02QwtcO18tDI_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Ql5eZIhgHDrPP3JKrozZ_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

upOVU48UEsrVQquY6f2d_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

OBHSBUwyqxkXHUYL6mUV_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

SẢN PHẨM MỚI