2323123
Tin Tức

Bộ dụng cụ thùng đồ nghề Kingtony 902-062MR

Nhà sản xuất: Kingtony
GIÁ LIÊN HỆ

Bộ cờ lê vòng miệng 7 chi tiết 9-1217MR:

– Bộ cờ lê vòng miệng 1060 bao gồm các size: 17,18,19,20,21,22,24.

9-1217MR


Bộ tua vít 6 chi tiết 9-30206MR:

– Bake  PH1 x 75 , PH2 x 100 , PH3 x 150.

– Dẹp  5.5 x 100 , 6.5 x 150 , 8 x 175.

Bộ kìm 3 chi tiết 9-40203GP:

9-40203GP

– Kìm điện 7”,Kìm cắt 6”,Kìm mỏ nhọn 6”.

Bộ cần tuýp 6 chi tiết 9-4116FR:

9-4116FR

– Cần nối 3,5,10”

– Cần lắc léo, Cần trượt 1/2”

– Đầu tuýp mở bugi 21mm

 

Bộ tuýp 20 chi tiết 9-4319MR:

9-4319MR

– Đầu tuýp 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32.

– Cần tự động 1/2” và cần nối lắc léo.

 

Bộ cờ lê vòng miệng 11 chi tiết 9-90120MR :

9-90120MR

– Vòng miệng 1060 bao gồm các size: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16.

– Bộ lục giác : H1.5 , H2 , H2.5 , H3 , H4 , H5 , H6 , H8 , H10

SẢN PHẨM MỚI