2323123
Tin Tức

Bộ cần tuýp 1/4 C-Mart K0019 38 chi tiết

Nhà sản xuất: C-MART
Giá bán
681,000₫

Bộ cần tuýp 1/4 C-Mart K0019 38 chi tiết

 • Đầu tuýp 1/4”6 cạnh ngắn 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0mm
 • Đầu vít dẹp 1/4” FD4,FD5.5,FD7
 • Đầu vít bake 1/4” PH#1,PF#2
 • Đầu vít lục giác 1/4” HW3,HW4,HW5,HW6,HW8
 • Đầu vít hình bông 1/4” PZ1,PZ2
 • Đầu vít hình sao 1/4”TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40
 • Cần nối 1/4”-2inch ,4inch
 • Cần tự động 1/4”
 • Cần trượt 1/4”
 • Đầu lắc léo 1/4”
 • Vít vặn 1/4”

Bộ cần tuýp 1/4 C-Mart K0019 38 chi tiết

Bộ cần tuýp 1 phần 4 C-Mart K0019 38 chi tiết 1

Bộ cần tuýp 1 phần 4 C-Mart K0019 38 chi tiết 2

Bộ cần tuýp 1 phần 4 C-Mart K0019 38 chi tiết 3

Bộ cần tuýp 1 phần 4 C-Mart K0019 38 chi tiết 4

Bộ cần tuýp 1 phần 4 C-Mart K0019 38 chi tiết 5

SẢN PHẨM MỚI