2323123
Tin Tức

Bộ cần tuýp 1/2 C-Mart K0010 26 chi tiết

Nhà sản xuất: C-MART
Giá bán
919,000₫

Bộ cần tuýp 1/2 C-Mart K0010 26 chi tiết

1 Cần tự động 1/2 

Tuýp 12 cạnh ; 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32

1 tuýp dài 16mm

1 tuýp dài 21mm

1 Đầu lắc léo

1 đầu nối 3 inch

1 đầu nối 5 inch

1 đầu nối 10 inch

1 cần trượt 250mm

1 hộp thiếc 417 x210 x 50mm

Bộ cần tuýp 1/2 C-Mart K0010 26 chi tiết

Bộ cần tuýp 1 PHẦN 2 C-Mart K0010 26 chi tiết 1

Bộ cần tuýp 1 PHẦN 2 C-Mart K0010 26 chi tiết 2

Bộ cần tuýp 1 PHẦN 2 C-Mart K0010 26 chi tiết 3

Bộ cần tuýp 1 PHẦN 2 C-Mart K0010 26 chi tiết 4

Bộ cần tuýp 1 PHẦN 2 C-Mart K0010 26 chi tiết 5

Bộ cần tuýp 1 PHẦN 2 C-Mart K0010 26 chi tiết 6

SẢN PHẨM MỚI